Duurzaamheid & Energie

Duurzaam & energie

Energiekosten stijgen explosief en in combinatie met het strengere beleid omtrent de CO2-uitstoot wordt er gezocht naar alternatieve duurzame energiebronnen.

Een duurzame alternatieve energiebron is bio-energie.

Wij hebben inmiddels al diverse besturingen gemaakt voor bio-installaties waarbij het beheer van de grondstoffen, samenstelling van de voeding en het aansturen van de installatie optimaal functioneert.