Infra

Infra

Binnen het marktsegment infra zijn wij actief voor zowel de droge als de natte infra.

Diverse besturingen voor bruggen, sluizen, tunnels en verkeersgeleiding zijn door ons reeds succesvol gerealiseerd.

Steeds vaker worden centrale bedieningen gerealiseerd waarbij meerdere objecten vanaf een centraal punt moeten worden bediend, geobserveerd of toegesproken.
Voor deze centrale bedienposten hebben wij specifieke software ontwikkeld waarbij naast SCADA  de Audio en Video gemanaged wordt. Binnen deze applicatie worden de camera's dynamisch gerouteerd, gevisualiseerd, bediend  en gemanaged en kunnen de intercomposten eveneens dynamisch gerouteerd, bediend en gemanaged  worden.
Specifiek voor de tunnels is aan deze dynamische applicatie een koppeling toegevoegd voor het aansturen van HF en RDS.


Voor de bruggen en sluizen is er een managementtool ontworpen waarin bedieningen, aansturingen en storingen ingelezen worden waarmee diverse verkeerskundige analyses kunnen worden gemaakt.
Wekelijks volgt er een automatische rapportage waarin statistieken en diagnoses zijn opgenomen.